Quan hệ đối tác và đại lý 
Với mong muốn đem
lại giá trị tối đa cho khách hàng, nâng cao sức mạnh năng lực của bản thân, SÔNG DĨ đang thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các hãng sản xuất thiết bị công nghệ, phần mềm lớn và các nhà phân phối chính thức tại Việt Nam
  Đối tác phần mềm
   SÔNG DĨ có các đối tác là các công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam, đã có nhiều kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, triển khai các dự án phần mềm lớn trên toàn quốc. Cùng với kinh nghiệm triển khai hệ thống phần cứng, SÔNG DĨ cam kết mang đến những giải pháp phần mềm chất lượng nhất, đảm bảo khả năng tích hợp hệ thống sẵn có của các khách hàng, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh. Đó là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời kỳ kinh tế cạnh tranh và công nghệ thông tin nắm vai trò then chốt đối với sự tồn tại và hưng thịnh của doanh nghiệp

Comments