Khách hàng‎ > ‎

Danh sách các dự án tiêu biểu

 •   “Dự án đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành  Trường Đại học Nha Trang năm 2011” - Trường Đại học Nha Trang.


 •  Dự án cung cấp máy tính và thiết bị in ấn – Ban Quản lý Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN.
 • “Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo của trường Đại học Đà Lạt năm 2011” - Trường Đại học Đà Lạt.
 • Dự án “Đầu tư máy chủ và tủ sao lưu dữ liệu, phần mềm hệ thống, thiết bị đi kèm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu” - Trường Đại học Hà Nội.
 • Dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ đào tạo cho các trường, đơn vị  thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2011” – Trường Đại học Thái Nguyên.
 • Dự án “Mua sắm thiết bị máy chiếu cho phòng học đa chức năng” – Trường Đại học Thương Mại.
 • Dự án “Mua sắm thiết bị cho phòng học đa chức năng và Trung tâm Thông tin Thư viện” – Trường Đại học Thương Mại.
 • Dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đào tạo năm 2011” - Trường Đại học Xây Dựng.
 • Dự án "Dự án Tăng cường năng lực đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin ở Trường Đại học Vinh năm 2011” - Trường Đại học Vinh.
 • Dự án cung cấp thiết bị phòng học ngoại ngữ chuyên dụng, phòng học đa năng (Đại học Hà Nội, Đại học Hưng Yên).

 • Dự án cung cấp hệ thống máy chủ IBM cho công ty CP Đầu tư Công nghệ và Truyền thông Delta.
 • Dự án cung cấp hệ thống máy chủ HP cho công ty Foster Wheeler Power Group Asia Limited.
 • Dự án “Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ thông tin và Truyền thông” của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Dự án cung cấp thiết bị văn phòng: máy tính, in ấn, trình chiếu – Ban Quản lý Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN.
 • Dự án Nâng cấp mạng nội bộ để phục vụ đào tạo và nghiên cứu – Trường Đại học Hà Nội.
 • Đầu tư tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2012 – Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
 • Tăng cường trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 – Trường đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Dự án đầu tư thiết bị đào tạo thực hiện đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia cho các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2012.
 • Dự án đầu tư thiết bị thực hành phương pháp dạy học hiện đại, thiết bị thực hành thí nghiệm phục vụ đào tạo các ngành học sư phạm của trường Đại học Đà Lạt năm 2012.
 • Dự án Mua sắm thiết bị phục vụ công tác đào tạo cho Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội.
 • Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất – Trường đại học Mỏ  - Địa chất.
 • Dự án Mua sắm thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc CTMT QG giáo dục và đào tạo năm 2012 Trường ĐH Đà Lạt.
 • Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang - Trường Đại học Nha Trang.
 • Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học Giáo dục đặc biệt Trường cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang.
 • Dự án Mua sắm thiết bị mạng và máy tính phục vụ công tác đào tạo cho Khoa Công nghệ Thông Tin Trường cao đẳng nghề bách khoa Hà Nội.
 • Dự án đầu tư tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013 Trường ĐHSPKT Hưng Yên.
 • Dự án Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế vi mạch - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 • Dự án Đầu tư thiết bị cho các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trường ĐH Sư phạm HN 2012- 2015.
 • Dự án Tăng cường trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ Trường ĐH Xây dựng năm 2013.
 • Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ kì thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (ICHO 2014) Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học về thị trường Tài chính Việt Nam tại Đại học Thương Mại - Trường ĐH Thương Mại.
 • Dự án Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho các trường VNEN tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên (200 trường) và BQL dự án cấp tỉnh.
 • Dự án cung cấp thiết bị cho các trường chuyên - Thiết bị cho phòng học Vật lý, phòng học Hóa học & phòng học Sinh học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Dự án: “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Vật lý chất rắn” - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • Dự án: “Tăng cường trang thiết bị rèn luyện kỹ năng nghề sư phạm và thiết bị thực hành đại cương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục quốc gia của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Dự án: "Cung cấp thiết bị cho 18 trường THPT nội trú dân tộc thiểu số" thuộc BQL Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  Comments