Khách hàng

                                            

 • Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
 • Ban Quản lý dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp
 • Ban quản lý dự án phát triển giáo dục THCS II
 • Ban quản lý chương trình phát triển giáo dục trung học
 • Ban quản lý Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và đào tạo
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Thái Nguyên
 • Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Trường Đại học Xây dựng
 • Trường Đại học Thương Mại
 • Trường Đại học Vinh
 • Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương Nha Trang
 • Trường Đại học Đà Lạt
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
 • Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghệ An
 • Trường Đại học Nha Trang
 • Trường Đại học Nông Nghiệp
 • Trường Đại học Hà Nội
 • Trường Đại học Ngoại Thương
 • Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Truyền thông Delta
 • Công ty Foster Wheeler Power Group Asia Limited
 
        
Các dự án tiêu biểu

Comments